fbpx
Kategorier

Lexikon med musiktermer

Musiklexikon (under uppbyggnad)

Ordlista med musikproduktionstermer

Har du gjort dina glosor?

Som musikproducent behöver du kunna vissa termer och ha koll på lite producentjargong. Eftersom många termer i program och hårdvaror är på engelska finns även de med i lexikonet.

Detta lexikon uppdateras kontinuerligt med termer som används inom musikvärlden – främst inom produktion. För att ta reda på innebörden av ett ord kan du antingen skrolla ner till bokstaven ordet börjar med, eller söka på ordet genom att trycka CTRL + F.

A

Ableton

Ableton är företaget bakom bland andra musikprogrammet Live och MIDI-kontrollern Push. Det är vanligt att Ableton Live kallas endast för Ableton, vilket egentligen är felaktigt.

Acapella

Inom musikproduktion refererar acapella vanligtvis till ett fristående sångspår utan bakgrundsmusik. En acapella används i t.ex. remixer.

ADSR

Akronym för “attack, decay, sustain, release”. Dessa fyra är alla tidsparametrar som anges i millisekunder och formar ljud i exempelvis en synthesizer. ADSR styr hur ljudet förändras över tid och kan kontrollera exempelvis volym eller filter.

Se även: Automatisering

Akustik / acoustics

Ett rums eller utrymmes ljudegenskaper. Exempelvis är den mäktiga klangen du hör inne i en kyrka dess akustik.

Akustikbehandling / acoustic treatment

Behandlingen av ett rum för att skapa bättre ljudförhållanden för t.ex. inspelning och mixning. Detta görs vanligtvis med ljudabsorbenter och basfällor.

Aktiv / active

Inom musikutrustning refererar detta till utrustning (t.ex. studiomonitorer) som har inbyggd förstärkare. Motsatsen till aktiv utrustning är passiv.

Arpeggio

Arpeggio är ett ackord som spelas ton för ton istället för att alla toner i ackordet klingar tillsammans. Många syntar och musikprogram har en inbyggd arpeggiator-funktion vilket gör det enkelt att skapa fina slingor utan någon större ansträngning.

Arrangemang / arrangement

Hur de olika komponenterna i en låt är strukturerade och samspelar med varandra.

Attack

Anger hur lång tid det tar för ett ljud att nå sin maximala amplitud. Exempelvis har en baskagge en snabb attack, medan ett stråkinstrument som fiol har en långsammare. Attacktiden anges vanligtvis i millisekunder.

AU (Audio Unit)

Apples egna format för plugins som instrument och ljudeffekter. Formatet fungerar enbart på macOS och är det som vanligtvis används i musikprogram på Mac-datorer.

Automatisering / automation

Automatisk ökning eller minskning av en parameter över tid. Automatisering görs med en grafisk kurva. Botten av kurvan motsvarar t.ex. 0% och toppen 100%. Om man exempelvis automatiserar volymen av ett instrument kan man få det att tona in eller ut över en bestämd tid.

B

Band pass filter

Ett ljudfilter som filtrerar både diskant och bas.

Bas / bass

Basen är det lägsta frekvensområdet. Man brukar dela upp områdena i sub-bas och bas, men basomfånget som vi människor uppfattar finns mellan ca. 20hz-400hz.

Basfälla / bass trap

En basfälla är en typ av akustikbehandling som man placerar i hörnen av ett rum för att minska fortplantningen av basfrekvenser. Basfällor är vanligtvis tillverkade av någon typ av skum-material.

Baskagge / bass drum, kick

Kärt barn har många namn: baskagge, bastrumma, bass drum, kick drum och kick. Alla dessa namn beskriver den lägst stämda trumman i ett trumset som producerar ett “slag” av bas. Syntetiserade kicks och andra trummor är vanligt förekommande i elektronisk musik.

Basslinga / bass line

En sekvens av basnoter spelade av t.ex. en elbas eller synt.

Beat

Engelskt ord som används flitligt även i svenskan. Den direkta översättningen är slag, men ordet referrerar oftast till en trumsekvens eller en hel instrumental låt, exempelvis ett hiphop-beat.

Boost

Engelskt ord som i musiksammanhang betyder “förstärka”. Svenska musikproducenter använder ofta låneordet “boosta” när man talar om bla. equalization.

Exempelmening: “boosta vid 8khz”.

Bounce

“Bounce” är en engelsk term som refererar till konvertering eller kombinering av ljudklipp. Det innebär att man konverterar ett MIDI-spår till ett ljudspår eller slår ihop två ljudklipp till ett för att t.ex. spara CPU-resurser.

I svenskan lånar vissa ordet och använder sig av verbet “bounca”.

BPM (beats per minute)

BPM är en förkortning av “beats per minute” och anger tempot i en låt. Den svenska översättningen är “slag per minut”. En låt i 120 BPM har alltså så många slag per minut.

Buss / bus

En buss är inom ljudteknik en kanal dit man kan skicka flera signaler. På busskanalen kan man alltså kontrollera flera kanaler samtidigt. Detta är användbart om man t.ex. vill komprimera flera instrument med samma inställning.

Se även: Send

C

Chorus (effekt)

Effekten chorus är en tidsbaserad effekt som genom att splitta en signal och lägga på en fördröjning kan ge ett intryck av att ljudet är “större” och bredare. Man kan t.ex. få en sånginspelning att låta som flera även om man bara har en tagning.
Bör ej förknippas med det engelska ordet för en låts refräng, vilket också är chorus.

CPU (Computer Processing Unit)

CPU, eller Computer Processing Unit, är den fullständiga termen för datorns processor. I många musikprogram visas “CPU-usage” i procent, vilket berättar hur mycket av processorns kapacitet som nyttjas.

D

DAW (digital audio workstation)

DAW är en förkortning av digital audio workstation. Den bästa svenska översättningen är troligtvis “musikprogram”, och det är därför den som oftast används här på Hemmastudion.se. Många använder slanget “DAW’s” när det talas om musikprogram i plural.

I ett modernt musikprogram kan man spela in, producera och mixa musik. Det bör ha stöd för plugins som VST, AU eller AAX. Några populära musikprogram är Ableton Live, Steinberg Cubase och Image-Line FL Studio.

E

EDM (Electronic Dance Music)

EDM, eller Electronic Dance Music, är ett samlingsnamn för DJ-vänliga genrer som baseras på elektroniska element.

Effektkedja / effects chain

En effektkedja är en uppsättning av effekter på ett ljudspår eller kanal. Effekterna har varierande inverkan på ljudet beroende på i vilken ordning effekterna finns i kedjan.

F

Fantommatning / phantom power

Fantommatning är en teknik som möjliggör spänningsförsörjning (48V) via en signalkabel.

Denna funktion finns i de flesta externa ljudkort och mixerbord och används för att driva kondensatormikrofoner och aktiva DI-boxes.

FL Studio

Ett DAW (digital audio workstation) utgivet av det belgiska företaget Image-Line. Den första versionen av musikprogrammet släpptes år 1997 och hette då för Fruity Loops.

År 2004 omprofilerades Fruity Loops efter en dispyt med matföretaget Kellogg som menade att namnet kunde förväxlas med flingorna “Froot Loops”.

G

Gain

Gain är benämningen för ingångsvolym. Den avgör hur mycket av signalen som får lov att passera igenom.

Bör ej förväxlas med “volym” som används för att beskriva utgångsvolymen.

H

Hemmastudio

En privat musikstudio som möjliggör musikproduktion i hemmets trygga vrå. Hemmastudion behöver inte skilja sig ifrån någon annan typ av studio, men är i regel lite mindre och billigare än en professionell studio.

En ännu mindre och billigare variant av hemmastudion är sovrumsstudion.

Hemmastudion.se

Den absolut bästa bloggen för våra aspirerande, svenska musikproducenter!

I

J

K

L

Logic Pro

Logic Pro är Apple’s mac-exklusiva musikprogram. Den första versionen utvecklades av tyska Emagic under tidigt 1990-tal, men år 2002 köpte Apple upp Emagic.

Logic Pro X har utnämnts till världens näst mest populära musikprogram 2015 (efter Ableton Live) av ask.audio.

Loop

En loop refererar inom musikproduktion till en sekvens av ljud. Exempelvis är en “8-bar drum loop” en sekvens av trummor som pågår 8 takter.

M

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

MIDI är ett elektroniskt gränssnitt för att kontroller, keyboards, appar m.m. ska kunna kommunicera med musikprogram.

MIDI är inte ljudsignaler. Det fungerar genom att skicka information om vilka toner som spelas, knappar som trycks ned eller hjul som vrids.

N

O

P

Pro Tools

Pro Tools är ett musikprogram (DAW) från Avid. Den första versionen av programmet lanserades redan 1991.

Pro Tools är industristandarden som är vanligt förekommande inom TV- och filmproduktion, men även av legendariska musikproducenter som Max Martin.

Q

R

S

T

U

V, W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö