“Vilket är det bästa musikprogrammet?” “Vilken DAW ska man använda?” “Vilket program ska man använda för att göra EDM?” “Vilket musikprogram använder proffsen?” Så lyder några av frågorna som man som mentor till nya musikproducenter hör allt för ofta. Svaret brukar då bli att det…